Privaatsuspoliitika

ISIKUANDMETETÖÖTLEMINE

Veebipoe akukeskus.eu isikuandmete vastutav töötleja on Autoveod-Tehnika AS (registrikood 10050200) asukohaga Aardla 23, 50110 Tartu, tel 7472720 ja e-kiri avt@avt.ee. Autoveod-Tehnika AS on isikuandmete vastutav töötleja, Autoveod-Tehnika AS edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Milliseid isikuandmeidtöödeldakse

  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • kauba kohaletoimetamise aadress;
  • pangakonto number;
  • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
  • klienditoe andmed.

Mis eesmärgilisikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kaubakohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed)kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ningkliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakseselleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi(klienditugi).

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseeesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kelleleisikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus jaandmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakseZone Media OÜ (reg. kood 10577829) ja/või Excellent Business Solutions Eesti AS(reg. kood 10877000)  serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidumajanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastadariikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ningUSA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavadisikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaidtehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi jainfotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku võiebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu jaavalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetegatutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoekasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvudaisikuandmetega klienditoe vahendusel.

Nõusolekutagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, vajuhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks võitarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siissäilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitseaastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoegae-posti teel tartu@akukeskus.eu . Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljemkui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotluselevastatakse hiljemalt kuu aja jooksul.

Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, miskuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimubklienditoe vahendusel e-posti teel tartu@akukeskus.eu või telefonil 5546464. Järelevalveasutus on Eesti AndmekaitseInspektsioon (info@aki.ee).