Müügitingimused

E-poe Akukeskus.EU omanikuks on Autoveod-Tehnika AS, registrikoodiga 10050200 ja asukohaga Aardla 23, Tartu.

Tellimine

Kaupu saab osta nii külalise kui registreerunud kasutajana. Vali välja Sulle sobivad tooted ja lisa need ostukorvi. Ostukorvis saad tellitavate kaupade kogust muuta ja tooteid eemaldada. Kui oled leidnud kõik vajalikud tooted, vajuta “Mine maksma”. Vali kauba maksja ja lähetusaadress. Vali meelepärane maksmisviis ja transpordiviis, täida vajalikud andmed ning vajuta nupule „Esita tellimus”. Sulle saadetakse tellimuse kinnitus e-kirjaga ja peale tellimuse pangalingi kaudu tasumist arve. Peale ettemaksu arve tasumist loetakse ost sooritatuks ning tellimus võetakse täitmisele.

Kaupu tarnime Eesti Vabariigi piires, tarnepartneriks on OSC Transport OÜ, Itella ja Omniva, tarneviis on kulleriga uksest ukseni. Laos olevate kaupade standardne tarneaeg on 1-2 tööpäeva, maksimaalne tarneaeg 5 tööpäeva.

Hinnad

E-poes müüdavate toodete hinnad on kuvatud eurodes ja tasumine toimub eurodes.
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20 %.
E-poe hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 sätestatule.
E-poes märgitud toote hinnale võib lisanduda transporditasu, mis tuuakse esile ostukorvis transpordiviisi valiku hetkel. Transporditasu sõltub tellitava toote suurusest, kaalust või kulleri valikust. Valikul „Tulen ise kaubale järele“ transporditasu ei rakendu.
E-poes olev sortiment ja hinnad võivad erineda Akukeskuse kaupluses olevast sortimendist ja hindadest.
E-poes välja toodud hinnad kehtivad e-poes, Akukeskuse kauplustes olevad hinnad võivad e-poe hindadest erineda.

Kauba tagastamine

Kliendil on õigus kaup tagastada 14 päeva jooksul. Asja tagastamise otsesed kulud tuleb katta Tarbijal. Kauba ja esialgsete tarnekulude eest tasutud raha tagastame kliendile 14 päeva jooksul. Tagastatav kaup ei tohi olla kahjustatud, samuti määrdunud või muude kasutamise jälgedega ja peab olema originaalpakendis. Akude ja patareide näol on tegu piiratud kasutuskordadega toodetega ja seetõttu sellele ei laiene neile 14-päevane tagastusõigus juhul, kui toodet on kasutatud. Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb Tarbijal teavitada Ettevõtjat oma otsusest Lepingust taganeda ühemõttelise kirjaliku avaldusega, mis tuleb esitada Ettevõtja esinduses või saata e-postiga digitaalselt allkirjastatuna.

Kauba tagastamise korral palun kasutada “Lepingust taganemise avaldust

Privaatsus ja andmekaitse

Kõiki Akukeskus.EU külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Akukeskus.EU ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandatele osapooltele, soovi korral on kliendil õigus nõuda oma andmete kustutamist Akukeskus.EU andmebaasist.
Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse, samuti puudub nendele andmetele juurdepääs ka Akukeskus.EU’l. Akukeskus.EU on isikuandmete vastutav töötleja, Akukeskus.EU edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Pretensiooni esitamise tähtaeg ja kehtivus

E-poest ostetud toodetele kehtib eraisikutele VÕS §-s 218 lg-s 2 sätestatud 2-aastane pretensioonide esitamise tähtaeg, kusjuures esimese 6 jooksul on puuduse olemuse tõendamise kohustus müüjal, peale seda tarbijal.
Juriidilistele isikutele võimaldame akudele garantiid vastavalt „käivitusakude kasutusjuhendis“ väljatoodud tingimustele.

Pretensiooni esitamise aja jooksul on ostjal õigus toote tasuta remondile müüja poolt. Kui toodet ei ole võimalik remontida, siis see vahetatakse ja vastava otsuse teeb müüja.
Pretensiooni esitamise õigus kehtib eeldusel, et toodet on kasutatud üksnes selleks ettenähtud tingimustes ja sobivates seadmetes. Hüvitamisele ei kuulu kahju või viga, mille on põhjustanud välistingimused (äike, voolupinge kõikumine, puudulik ventilatsioon, väljavoolanud patareid, tulekahju, uputus, loomulik kulumine jms) või käsitsemisvead.

Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, häälestamine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste mitte täitmine.
Pretensiooni esitamise aeg katkeb ning tasuta remonditeenused kaotavad kehtivuse juhul, kui:
• toodet remonti tuues ei esitata remonti vajava toote ostudokumenti või kui sellel olevaid andmeid on omavoliliselt muudetud
• toote seeria- ja mudelinumber on muudetud, eemaldatud, teise kohta paigutatud või mitteloetav.
• toote konstruktsiooni või välimust on muudetud.
• toote viga on tekkinud omaniku süül ebaõige ekspluateerimise tulemusena, kasutusjuhendi mittejälgimisel, või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel või ülekoormamisel.

Pretensiooni esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale toote üleandmist ostjale, toote ebaõigest kasutamisest, tarkvara ebaõigest paigaldamisest või toote kasutamisel selleks mitte-ettenähtud eesmärgil. Samuti ei kuulu pretensiooni alla toote regulaarsest kasutamisest tulenevate detailide normaalne kulumine, nt. käsitsi liigutatavad plastmassosad (lülitid jms.) ega toote sihtotstarbelise kasutamise seisukohast ebaolulised vead (kriimustused jms.)
Kui pretensiooni esitamise objekt asendatakse täielikult uuega, antakse tootele sama kestusega uus pretensiooni esitamise aeg. Kui vahetatakse välja üksnes toote osad, antakse vahetatud osadele sama kestusega uus pretensiooni esitamise aeg.

Prentensiooni esitamise õiguse kasutamiseks palun pöördu Autoveod-Tehnika AS esindaja poole tartu@akukeskus.eu. Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.
Lisaks pretensiooni esitamise õigusest tulenevatele õigustele on ostjal ka kõik muud EV seadusandlusest tulenevad õigused.
Vahetuse aluseks on kauba ostu – või saatedokument, millel on näha tehingu kuupäev, toote nimetus ja seerianumber või seadmele märgitud tootekood.

Garantii katkemise tuvastamine on müüja pädevuses ja see tugineb müüja garantiitingimustele.

Müüja ei teosta garantiikaupade transporti ega tasu postikulusid, kui selleks puudub eelnev kokkulepe.
Akud kuuluvad garantii alla ainult juhul, kui tegemist on tootjapoolse defektiga. Kliendi kohustus on teavitada müüjat defektist esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul peale vea avastamist.
Akude garantiitingimused

Juhul kui Sul on tekkinud probleeme kasutatava akuga, teavita müüjat telefoni või e-posti vahendusel defektsest tootest.
Saada müüjale defektne aku koos ostudokumendi ja detailse probleemi kirjeldusega.
Kui aku vastab garantiitingimustele, vahetab müüja defektse aku elemendid või saadab kliendile asendustoote 30 päeva jooksul, alates päevast, millal defektne toode jõudis müüjani. Kui aku remontimine või asendamine ei ole võimalik, siis hüvitab müüja aku maksumuse ja transpordikulud.

Maksmine

Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole. Tasumine toimub pangalingi kaudu.
Pangalinke pakub Montonio Finance OÜ ja valuuta, milles makseid vastu võetakse, on euro (€).

Vastutamatusesäte

Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda etteteatamata. Autoveod-Tehnika AS jätab endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul, juhul kui kaupa ei ole võimalik tarnida. Autoveod-Tehnika AS jätab endale õiguse loobuda müügist, kui tootega on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga. Toodete infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Sinu viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega võib e-poe toote infos esineda ebatäpsusi. Antud juhul Autoveod-Tehnika AS ei võta vastutust toote andmete õigsuses. Tootepildid võivad olla illustratiivse iseloomuga.
Tarbijakaitse info: http://www.tka.riik.ee/tarbijale/