Mis on hooldusvaba aku?

Tänapäeval toodetakse ainult hooldusvabasid või täielikult hooldusvabasid akusid DIN-normi järgi. “Hooldusvaba aku” tähendab, et akusse on valatud happekogus, millest piisab kogu aku eluajaks. Teatud töötingimustes võib aga destilleeritud vee lisamine olla vajalik, seega peaks hooldusvabade akude elektrolüüdi taset kontrollima vähemalt kord aastas ja vajadusel lisama destilleeritud vett.

Täielikult hooldusvaba aku on mitteavatav. Seega pole elektrolüüdi taseme kontrollimine ega destilleeritud vee lisamine vajalik.